Katalizatory a środowisko

Zanim pojawiły się dzisiejsze katalizatory, działanie to odbywało się za pomocą specjalnych urządzeń. Były to techniczne środki służące obniżaniu zawartości zanieczyszczeń w spalinach pojazdów. Ich działanie regulowały w pewnym zakresie przepisy prawa, jednoznacznie wskazując, jaki poziom zanieczyszczeń jest dopuszczalny, a jaki absolutnie nie może mieć miejsca. Urządzenia te powodowały obniżenie elementów i substancji toksycznych wydalanych w gazach spalinowych. Jednym ze sposobów na działanie tych urządzeń było dopalanie. Odbywało się ono przez utlenianie węglowodorów oraz tlenku węgla w tak zwanych reaktorach termicznych, które umieszczano bezpośrednio za zaworami wylotowymi. W latach siedemdziesiątych, urządzenia te zostały zastąpione przez katalizatory.

Image Caption here

Zanim pojawiły się dzisiejsze katalizatory, działanie to odbywało się za pomocą specjalnych urządzeń. Były to techniczne środki służące obniżaniu zawartości zanieczyszczeń w spalinach pojazdów. Ich działanie regulowały w pewnym zakresie przepisy prawa, jednoznacznie wskazując, jaki poziom zanieczyszczeń jest dopuszczalny, a jaki absolutnie nie może mieć miejsca. Urządzenia te powodowały obniżenie elementów i substancji toksycznych wydalanych w gazach spalinowych. Jednym ze sposobów na działanie tych urządzeń było dopalanie. Odbywało się ono przez utlenianie węglowodorów oraz tlenku węgla w tak zwanych reaktorach termicznych, które umieszczano bezpośrednio za zaworami wylotowymi. W latach siedemdziesiątych, urządzenia te zostały zastąpione przez katalizatory.